Doorgaan naar inhoud
VAKANTIE: Van 15 november tot 7 december nemen we een welverdiende pauze. Bestellingen worden daarna verzonden. Bedankt voor je steun!
VAKANTIE: Van 15 november tot 7 december nemen we een welverdiende pauze. Bestellingen worden daarna verzonden. Bedankt voor je steun!

Terugbetalingsbeleid

voor consumenten volgens § 13 BGB

 

herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft gekregen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, de

EV DOC GmbH
Tobias Petric
Eitelstraße 16
10317 Berlijn
Duitsland

Telefoon: +49 173 2917389
E-mailadres: contact@ev-doc.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, telefoon of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping
Als je deze overeenkomst herroept, geven we je alle betalingen die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden) aan je terug. door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 30 dagen is verstreken. U draagt de kosten voor het terugzenden van de goederen.
U hoeft een eventueel waardeverlies van de goederen alleen te betalen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Einde van de herroeping

herroepingsformulier
(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Een:
EV DOC GmbH, Tobias Petric, Eitelstrasse 16, 10317 Berlijn, Duitsland
Telefoon: +49 173 2917389, E-mail: contact@ev-doc.de

Hierbij herroep ik het contract dat ik heb gesloten voor de aankoop van de volgende goederen:

Besteld op/ontvangen op:

Ordernummer/factuurnummer:

Uw naam:
Jouw adres:
Datum & Handtekening (enkel voor kennisgevingen op papier):