Doorgaan naar inhoud
CO2-neutrale verzending in 100% plasticvrije verpakking van graspapier. Gratis vanaf €50.
CO2-neutrale verzending in 100% plasticvrije verpakking van graspapier. Gratis vanaf €50.

Terugbetalingsbeleid

voor consumenten volgens § 13 BGB

 

herroepingsrecht
U heeft het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen. De herroepingstermijn is 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, de

EV DOC GmbH
Gehsener Strae 80
12555 Berlijn
Duitsland

Telefoon: +49 176 34605227
E-mailadres: contact@ev-doc.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een per post, telefoon of e-mail verzonden brief) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping
Als u dit contract herroept, hebben wij u alle betalingen gegeven die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wordt aangeboden door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. We mogen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken. U draagt de kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Einde herroeping

herroepingsformulier
(Als je het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

Een:
EV DOC GmbH, Gehsener Strasse 80, 12555 Berlijn, Duitsland
Telefoon: +49 176 34605227, E-mailadres: contact@ev-doc.de

Ik herroep hierbij het contract dat ik heb gesloten voor de aankoop van de volgende goederen:

Besteld op/ontvangen op:

Bestelnummer/factuurnummer:

Uw naam:
Jouw adres:
Datum & Handtekening (alleen voor notificaties op papier):