Doorgaan naar inhoud
VAKANTIE: Van 15 november tot 7 december nemen we een welverdiende pauze. Bestellingen worden daarna verzonden. Bedankt voor je steun!
VAKANTIE: Van 15 november tot 7 december nemen we een welverdiende pauze. Bestellingen worden daarna verzonden. Bedankt voor je steun!

Privacybeleid

voor www.ev-doc.de

Het doel van deze gegevensbeschermingsverklaring is om u als gebruiker te informeren over het verzamelen van persoonsgegevens op deze website. Wij hechten er dan ook veel belang aan om alle essentiële informatie over de bescherming van uw gegevens zo transparant mogelijk weer te geven. Mochten er toch nog onduidelijkheden, vragen en dus behoefte aan verduidelijking zijn, neem dan gerust contact met ons op.

A. VERANTWOORDELIJKE
Verantwoordelijke instantie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (art. 4 lid 7 DSGVO) en de overige nationale gegevensbeschermingswetten en gegevensbeschermingsvoorschriften is:

EV DOC GmbH
Tobias Petric
Eitelstraße 16
10317 Berlijn
E-mailadres: contact@ev-doc.de
Volledige leveranciers-ID: https://www.ev-doc.de/policies/legal-notice

Deze contactgegevens zijn daarom relevant voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming met betrekking tot deze website en voor alle aanspraken op gegevensbescherming van uw kant.

B. VERZAMELING EN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS BIJ EEN BEZOEK AAN ONZE WEBSITE
Hieronder informeren wij u over de voor de wetgeving inzake gegevensbescherming relevante processen die plaatsvinden wanneer u onze website bezoekt.

1. Logbestanden
Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens en informatie van het computersysteem dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

De volgende gegevens worden hier verzameld:

(1) Informatie over uw browsertype en gebruikte versie
(2) Informatie overjouwbesturingssysteem
(3) Informatie overde jouwe Internet-Service-Provider
(4) Datum en tijdde jouwetoegang
(5) Websites van waaruit uw systeem toegang heeft tot onze website
(6) Websites waartoe uw systeem toegang heeft via onze website

De gegevens worden 14 dagen in de logfiles van ons systeem bewaard. Uw IP-adressen of andere gegevens die het mogelijk maken de gegevens aan u toe te wijzen, worden hierdoor niet beïnvloed. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van u vindt niet plaats. De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van deze gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG.

Zowel het verzamelen van de gegevens als het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de levering en werking van onze website. Er is dus geen mogelijkheid voor u om bezwaar te maken.

2. Koekjes
Op onze website gebruiken we zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw computersysteem worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies beschadigen uw computersysteem niet en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige software.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren, bijvoorbeeld gebruiksvriendelijker te maken en aan te passen aan de interesses van gebruikers.

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

(1) Taalinstellingen
(2) artikelen in een winkelwagentje
(3) Inloggegevens
(4) Frequentie van productweergaven
(5) Stroom van het bestelproces
(6) Gebruik van websitefuncties

De op deze manier verzamelde gegevens worden gepseudonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Het is daarom niet mogelijk om de gegevens aan u toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Om dit te voorkomen kunt u uw browser echter zo instellen dat er geen cookies op uw computersysteem worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

3. Websiteanalyse
Op deze website maken wij gebruik van de dienst “Google Analytics”. Dit is een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Deze dienst stelt ons in staat om gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aan te maken en cookies te gebruiken (zie onder B. 2.). De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

(1) Browsertype/versie
(2) Gebruikt besturingssysteem
(3) verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
(4) Tijd en land van serververzoek

worden overgebracht naar een server van Google Inc. in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden met het oog op marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze websites. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen zijn geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens en de verwerking van deze gegevens door Google Inc. ook voorkomen door een browser-add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

De cookies worden voor een periode van 14 maanden bewaard.

Google Analytics wordt gebruikt om ons aanbod te optimaliseren en te evalueren. De verwerking van de genoemde gegevens is noodzakelijk om ons legitieme belang te beschermen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG, i. H. het uitvoeren van onze zaken.

U kunt de volgende link gebruiken om het verzamelen van gegevens te voorkomen (opt-out): http://www.google.com/ads/preferences.

4. Marketing: Google AdWords
We gebruiken de marketingservice "Google AdWords" op deze website. Deze service wordt geleverd door Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

Deze dienst stelt ons in staat om advertenties voor onze inhoud gerichter te plaatsen en deze op basis van interesses te evalueren. Dit gebeurt door het gebruik van cookies (zie B. 2.), die op uw computersysteem worden opgeslagen als u via een advertentie op Google op onze website terecht bent gekomen (zogenaamde conversiecookies). Hierdoor kan worden bijgehouden vanaf welke pagina u bent doorverwezen. De dienst heeft echter niet tot doel u persoonlijk te identificeren. Uw gegevens kunnen worden overgebracht naar een server in de VS en daar worden opgeslagen. Deze servers worden beheerd door Google Inc., VS, zodat een overdracht van gegevens naar de VS niet kan worden uitgesloten. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd door het gebruik van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie in de zin van artikel 46 (2) (c) AVG.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook het plaatsen van een hiervoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies in het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com geblokkeerd zijn. Het privacybeleid van Google met betrekking tot het bijhouden van conversies vindt u hier (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Het gebruik van deze reclamemaatregel is noodzakelijk voor de promotie van ons aanbod en de optimalisatie van de reclamemaatregelen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG. U kunt de volgende link gebruiken om het verzamelen van gegevens te voorkomen (opt-out): http://www.google.com/ads/preferences.

5. Marketing: Twitter-pixel
We gebruiken een advertentiemaatregel van het sociale mediaplatform Twitter, de zogenaamde "Twitter-pixel". Dit wordt beheerd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Dit is een script ("pixel") dat we gebruiken op onze website. Als u bent ingelogd op de Twitter-website wanneer u onze website bezoekt, kan Twitter herkennen dat u onze website hebt bezocht. Hierdoor kunnen advertenties op het Twitter-platform gerichter en dus meer op interesses gebaseerd worden weergegeven. Hierdoor kan ook worden nagegaan of en welke gebruikers naar ons aanbod zijn geleid wanneer ze op een advertentie op het Twitter-platform hebben geklikt.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, evenals uw rechten op dit gebied en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming (https://twitter.com/de/privacy).

Het gebruik van deze reclamemaatregel door Twitter is noodzakelijk voor de promotie van ons aanbod en de optimalisatie van de reclamemaatregelen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG.

U kunt het verzamelen van gegevens voorkomen (opt-out) via onder andere de volgende links naar websites van derden: DAA – https://optout.aboutads.info.

C. INHOUD VAN DERDEN
We gebruiken embedded video's op onze website. Dit betekent dat we video's op de website insluiten die zijn opgeslagen op het YouTube-platform. YouTube wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Bij het afspelen van een van de geïntegreerde video's wordt uw IP-adres naar Google verzonden. Als u bent ingelogd bij YouTube, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw YouTube-gebruikersaccount (u kunt dit voorkomen door uit te loggen bij YouTube voordat u de video bekijkt). Uw gegevens kunnen worden overgebracht naar een server in de VS en daar worden opgeslagen. Deze servers worden beheerd door Google Inc., VS. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd door het gebruik van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie in de zin van artikel 46, lid 2, onder c), AVG.

Het privacybeleid van Google LLC. kan hier bekeken worden: https://www.google.com/policies/privacy.

De gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang, d.w.z. H. de optimalisatie van ons aanbod en onze producten volgens artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO.

De intrekking van deze gegevensopslag vindt plaats via de opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

D. NIEUWSBRIEF
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarin wij de ontvanger informeren over onze aanbiedingen (nieuwsbriefabonnement). Om deze nieuwsbrief te ontvangen, moet u zich registreren op onze site. De gegevens die u bij de registratie invoert, worden aan ons doorgegeven en alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Dit gaat over:

(1) Het door u opgegeven e-mailadres
(2) Het IP-adres van het computersysteem dat u gebruikt
(3) Datum en tijd van registratie

Om je de nieuwsbrief te kunnen sturen hebben we je e-mailadres nodig. De overige gegevens zijn nodig om misbruik van ons e-mailadres en het opgegeven e-mailadres te voorkomen.

De vrijwillige informatie dient om u meer specifiek over ons aanbod te informeren. Deze gegevens zijn echter niet vereist voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Voor verzending gebruiken we het aanbod van Shopify Inc., 151 O'Connor Street, Ground floor Ottawa, ON K2P 2L8, Canada. De hierboven genoemde gegevens worden aan dit bedrijf overgedragen als onderdeel van de orderverwerking in overeenstemming met artikel 28 lid 3 S. 1 DSGVO, d.w.z. deze gegevens worden niet door het bedrijf gebruikt om u rechtstreeks te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden partijen.

Beëindiging van het abonnement en daarmee de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en verwijdering van de gegevensverwerking is te allen tijde mogelijk. In elke e-mail van onze nieuwsbrief staat een overeenkomstige afmeldlink.

E. CONTACT MET ONS OPNEMEN
U kunt contact met ons opnemen via e-mail of elektronisch via een formulier op de website. In dit geval worden de gegevens die u ons toestuurt door ons opgeslagen.

Dit gaat over:

(1) Uw naam
(2) Datum van contact
(3) Uw e-mailadres
(4) Andere gegevens, indien van toepassing, indien u deze verstrekt

Als u ons een e-mail stuurt of het formulier gebruikt en geïnteresseerd bent in onze aanbiedingen, is de wettelijke basis voor gegevensverwerking artikel 6 lid 1 letter b AVG.

Deze gegevens die aan ons worden doorgegeven, worden alleen gebruikt om het gesprek te voeren en worden niet doorgegeven aan derden.

Wij zullen deze gegevens verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor het betreffende doel. Dat wil zeggen wanneer de e-mailuitwisseling met u is beëindigd en we uw verzoek volledig hebben verwerkt.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. Gebruik hiervoor de bovenstaande contactmogelijkheden. In het geval van een herroeping worden al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen om contact met u op te nemen, verwijderd.

F. BESTELLEN IN WEBSHOP
De volgende informatie heeft betrekking op de omgang met uw gegevens in verband met een bestelling in de webshop op onze website.

(1) Registratie/Gebruikersaccount
U kunt bij ons een gebruikersaccount aanmaken als onderdeel van de bestelling. De gegevens die u hier verstrekt, worden alleen gebruikt voor het gebruik van het aanbod. De gegevens die tijdens de registratie zijn opgeslagen, worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er tegelijkertijd met de registratie een bestelling in de winkel wordt geplaatst.

Bij de registratie worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Uw IP-adres
(2) Datum en tijd van registratie
(3) Uw naam
(4) Uw adres
(5) Uw e-mailadres

Door u te registreren op onze website kunt u in de toekomst bestellingen plaatsen zonder dat u uw gegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Voordat u de registratie verzendt, wordt uw toestemming gevraagd en wordt u verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring (artikel 6, lid 1, onder a), AVG).

Het gebruikersaccount kan op elk moment worden verwijderd. Dit bevat echter geen gegevens uit een contractuele relatie.

(2) Bestellen
Als u een bestelling plaatst op onze website, zullen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken om de bestelling te verwerken en onze contractuele verplichtingen na te komen. Dit geldt voor de volgende gegevens:

(1) Uw IP-adres
(2) Datum en tijd van registratie
(3) Uw naam
(4) Uw adres
(5) Uw e-mailadres

De wettelijke basis voor de opslag van deze gegevens volgt uit artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

(3) Betalingsproces
U kunt ook profiteren van betaalde aanbiedingen op de website. We gebruiken betalingsdienstaanbieders om het betalingsproces uit te voeren.

Naast de betalingsgegevens (uw bankgegevens voor automatische incasso of uw creditcardgegevens) worden ook de volgende gegevens verwerkt door de door u gebruikte betalingsprovider:

(1) Uw naam
(2) Uw adres
(3) Uw e-mailadres
(4) Uw IP-adres

De opgegeven betalingsgegevens en de andere gegevens worden door ons of door de betalingsprovider niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van het contract en de verwerking van de betaling (uitzondering: kredietinformatiebureaus, zie hieronder).

De wettelijke basis voor de opslag en verwerking van deze gegevens volgt uit artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. Gebruik hiervoor de bovenstaande contactmogelijkheden. Bij herroeping worden al uw persoonsgegevens gewist, tenzij anders is bepaald in een wettelijke bewaartermijn.

Het volgende kan worden gebruikt als betalingsproviders:

PayPal: Dit is een service van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Houd er rekening mee dat PayPal Europe samenwerkt met kredietinformatiebureaus. Het is daarom mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan de bedrijven die door PayPal Europe in hun gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd. U kunt het privacybeleid van PayPal hier bekijken: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

Onmiddellijke bankoverschrijving: Dit is een service van SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München. Houd er rekening mee dat Sofort GmbH samenwerkt met kredietbureaus. U kunt het privacybeleid van Klarna hier bekijken: https://www.sofort.de/datenschutz.html.

(4) Verzendserviceprovider
De bestelde goederen worden verzonden via de in de webshop aangegeven verzenddienst.

De wettelijke basis voor de opslag en verwerking van deze gegevens volgt uit artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

G. ABO-SERVICE
Als u bovendien invoert "Abonnementsproduct", bewaren wij uw gegevens vanaf het sluiten van het contract om binnen een bepaalde periode per e-mail contact met u op te nemen.

U kunt ons op elk moment op de hoogte stellen als u zich voortijdig wilt afmelden.

De wettelijke basis voor de opslag en verwerking van deze gegevens volgt uit artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.

H. VERWERKING IN DERDE LANDEN IN HET ALGEMEEN
Tenzij hierboven anders vermeld, worden uw persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) uitsluitend verwerkt op basis van de wettelijke vereisten van artikel 44 AVG. In het onderhavige geval is dit uitsluitend het geval op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (artikel 45 AVG) en/of op basis van passende waarborgen (artikel 46 AVG).

I. ALGEMENE OPSLAGPERIODE
Over het algemeen worden persoonlijke gegevens alleen zo lang bewaard als nodig is om het doel van de gegevensverzameling te bereiken of om te voldoen aan de respectieve wettelijke bewaartermijn. Nadat het doeleinde niet meer van toepassing is of de termijn is verstreken, worden de gegevens verwijderd.

J. ONDERWERPEN RECHTEN
Indien wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u tegenover ons de volgende rechten:

(1) Artikel 15 AVG - U kunt informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens opvragen. U kunt met name informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens werden of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om te klagen, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet bij ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun details.

(2) Artikel 16 AVG - u kunt onmiddellijk de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonlijke gegevens aanvragen.

(3) Artikel 17 AVG - u kunt verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen is vereist.

(4) Artikel 18 AVG - u kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens,
  • indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist,
  • als de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen
  • of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG.

(5) Artikel 20 AVG - U kunt uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat ontvangen of verzoeken om overdracht aan een andere verantwoordelijke.

(6) Artikel 7 lid 3 AVG - u kunt uw toestemming aan ons te allen tijde intrekken. Hierdoor mogen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming voor de toekomst niet meer voortzetten.

(7) Artikel 77 AVG - U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze vestigingsplaats.

    K. RECHT VAN BEZWAAR
    Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, mits er redenen zijn hiervoor, die voortkomen uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, waaraan wij uitvoering zullen geven zonder een specifieke situatie te specificeren.

    Indien u gebruik wilt maken van uw herroeping- of bezwaarrecht, volstaat een e-mail naar bovenstaand e-mailadres.