Doorgaan naar inhoud
CO2-neutrale verzending in 100% plasticvrije verpakking van graspapier. Gratis vanaf €50.
CO2-neutrale verzending in 100% plasticvrije verpakking van graspapier. Gratis vanaf €50.

Privacybeleid

voor www.ev-doc.de

Het doel van deze gegevensbeschermingsverklaring is om u als gebruiker te informeren over het verzamelen van persoonlijke gegevens op deze website. Wij hechten er dan ook veel belang aan om alle essentiële informatie over de bescherming van uw gegevens zo transparant mogelijk te presenteren. Mochten er toch onduidelijkheden, vragen en dus behoefte aan verduidelijking zijn, neem dan gerust contact met ons op.

A. CONTROLLER
Verantwoordelijke instantie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Art. 4 Para. 7 DSGVO) en de andere nationale gegevensbeschermingswetten en gegevensbeschermingsvoorschriften is:

EV DOC GmbH
Gehsener Strae 80
12555 Berlijn
E-mailadres: contact@ev-doc.de
Volledige leveranciers-ID: https://www.ev-doc.de/policies/legal-notice

Deze contactgegevens zijn daarom relevant voor alle vragen met betrekking tot gegevensbescherming met betrekking tot deze website en voor alle gegevensbeschermingsclaims van uw kant.

B. VERZAMELING EN OPSLAG VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ HET BEZOEKEN VAN ONZE WEBSITE
Hieronder informeren wij u over de voor het gegevensbeschermingsrecht relevante processen die plaatsvinden wanneer u onze website bezoekt.

1. Logbestanden
Elke keer dat u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens en informatie van het computersysteem dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website.

De volgende gegevens worden hier verzameld:

(1) Informatie over uw browsertype en gebruikte versie
(2) Informatie overuwbesturingssysteem
(3) Informatie overde jouwe Internet-Service-Provider
(4) Datum en tijdde jouwetoegang
(5) Websites van waaruit uw systeem onze website bezoekt
(6) Websites waartoe uw systeem toegang heeft via onze website

De gegevens worden 14 dagen bewaard in de logbestanden van ons systeem. Dit heeft geen invloed op uw IP-adressen of andere gegevens waarmee de gegevens aan u kunnen worden toegewezen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van u vindt niet plaats. De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van deze gegevens is artikel 6 (1) (f) AVG.

Zowel het verzamelen van de gegevens als het opslaan van de gegevens in logbestanden zijn absoluut noodzakelijk voor het beschikbaar stellen en functioneren van onze website. Er is dus geen mogelijkheid voor u om bezwaar te maken.

2. Cookies
Op onze website gebruiken we zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw computersysteem worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan uw computersysteem en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software.

Wij gebruiken cookies om onze website te verbeteren, bijvoorbeeld gebruiksvriendelijker te maken en aan te passen aan de interesses van de gebruikers.

In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen en verzonden:

(1) Taalinstellingen
(2) artikelen in een winkelwagentje
(3) Inloggegevens
(4) Frequentie van productweergaven
(5) Stroom van het bestelproces
(6) Gebruik van websitefuncties

De op deze manier verzamelde gegevens worden door technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Het is daarom niet mogelijk om de gegevens aan u toe te wijzen. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens opgeslagen.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn nodig voor de genoemde doeleinden om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Om dit te voorkomen, kunt u uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computersysteem worden opgeslagen of dat er altijd een melding verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

3. Websiteanalyse
Wij maken op deze website gebruik van de dienst “Google Analytics”. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Deze dienst stelt ons in staat gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aan te maken en cookies te gebruiken (zie onder B. 2.). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals:

(1) Browsertype/versie
(2) Gebruikt besturingssysteem
(3) verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
(4) Tijd en land van serververzoek

worden overgebracht naar een server van Google Inc. in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik ten behoeve van marktonderzoek en het op behoeften gebaseerde ontwerp van deze websites. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in onze opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is.

U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Google Inc. worden verzameld door een browser-add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u in de Google Analytics Help (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de).

De cookies worden voor een periode van 14 maanden bewaard.

Google Analytics wordt gebruikt om ons aanbod te optimaliseren en te evalueren. De verwerking van de genoemde gegevens is noodzakelijk om ons legitieme belang te beschermen in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG, i. H. het uitvoeren van onze zaken.

U kunt de volgende link gebruiken om het verzamelen van gegevens te voorkomen (opt-out): http://www.google.com/ads/preferences.

4. Marketing: Google AdWords
Wij maken op deze website gebruik van de marketingdienst "Google AdWords". Deze service wordt aangeboden door Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about) (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).

Deze dienst stelt ons in staat om advertenties voor onze inhoud gerichter te plaatsen en te evalueren op basis van interesses. Dit gebeurt door middel van cookies (zie B. 2.), die op uw computersysteem worden opgeslagen als u via een advertentie op Google op onze website bent gekomen (zogenaamde conversiecookies). Hierdoor is het mogelijk om bij te houden vanaf welke pagina je bent doorverwezen. De dienst heeft echter niet tot doel u persoonlijk te identificeren. Uw gegevens kunnen worden overgebracht naar een server in de VS en daar worden opgeslagen. Deze servers worden beheerd door Google Inc., VS, zodat een overdracht van gegevens naar de VS niet kan worden uitgesloten. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd door het gebruik van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie in de zin van artikel 46 (2) (c) AVG.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook het plaatsen van een daarvoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen uitschakelt. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com geblokkeerd worden. Het privacybeleid van Google over het bijhouden van conversies vindt u hier (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Het gebruik van deze advertentiemaatregel is noodzakelijk voor de promotie van ons aanbod en de optimalisatie van de advertentiemaatregelen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG. U kunt de volgende link gebruiken om het verzamelen van gegevens te voorkomen (opt-out): http://www.google.com/ads/preferences.

5. Marketing: Twitter-pixel
We gebruiken een advertentiemaatregel van het sociale mediaplatform Twitter, de zogenaamde "Twitter-pixel". Dit wordt beheerd door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Dit is een script ("pixel") dat we op onze website gebruiken. Als u bent ingelogd op de Twitter-website wanneer u onze website bezoekt, kan Twitter herkennen dat u onze website hebt bezocht. Hierdoor kunnen advertenties op het Twitter-platform gerichter en dus beter afgestemd op jouw interesses getoond worden. Dit maakt het ook mogelijk om te traceren of en welke gebruikers naar ons aanbod werden geleid toen ze op een advertentie op het Twitter-platform klikten.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter, evenals uw rechten op dit gebied en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming (https://twitter.com/de/privacy).

Het gebruik van deze advertentiemaatregel door Twitter is noodzakelijk voor de promotie van ons aanbod en de optimalisatie van de advertentiemaatregelen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG.

U kunt het verzamelen van gegevens (opt-out) voorkomen via de volgende links naar onder andere websites van derden: DAA – https://optout.aboutads.info.

6. Marketing: Facebook-pixel

Daarnaast gebruiken we een advertentiemaatregel van het Facebook-netwerk, de zogenaamde "Facebook-pixel". Deze wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Dit is een script ("pixel") dat we op onze website gebruiken. Als u bij uw bezoek aan onze website ook op de website van Facebook Ireland Ltd. zijn ingelogd, Facebook Ireland Ltd. herkennen dat u onze website heeft bezocht. Als gevolg hiervan kunnen advertenties gerichter zijn en dus relevanter voor de interesses van Facebook Ireland Ltd. worden tentoongesteld. Dit maakt het ook mogelijk om te begrijpen of en welke gebruikers op een advertentie in het Facebook Ireland Ltd.-netwerk klikken. werden doorverwezen naar ons aanbod.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook Ireland Ltd. evenals uw gerelateerde rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming (www.facebook.com/about/privacy/) van Facebook Ireland Ltd. U kunt uw eigen instellingen maken voor de advertenties op Facebook (https://www.facebook.com/settings?tab=ads).

Het gebruik van deze advertentiemaatregel door Facebook is noodzakelijk voor de promotie van ons aanbod en de optimalisatie van de advertentiemaatregelen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG. U kunt het verzamelen van gegevens (opt-out) voorkomen via de volgende links naar onder andere websites van derden: NAI – http://optout.networkadvertising.org/ of EDAA http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

C. INHOUD VAN DERDEN
We gebruiken embedded video's op onze website. Dit houdt in dat we video's embedden op de website die zijn opgeslagen op het YouTube-platform. YouTube wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Bij het afspelen van een van de geïntegreerde video's wordt uw IP-adres aan Google doorgegeven. Als u bent aangemeld bij YouTube, wordt deze informatie ook toegewezen aan uw YouTube-gebruikersaccount (u kunt dit voorkomen door uit te loggen bij YouTube voordat u de video bekijkt). Uw gegevens kunnen worden overgebracht naar een server in de VS en daar worden opgeslagen. Deze servers worden beheerd door Google Inc., VS. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd door het gebruik van modelcontractbepalingen van de Europese Commissie in de zin van artikel 46 (2) (c) AVG.

Het privacybeleid van Google LLC. kan hier bekeken worden: https://www.google.com/policies/privacy.

De gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang, d.w.z. H. de optimalisatie van ons aanbod en onze producten volgens artikel 6, lid 1, punt f DSGVO.

De intrekking van deze gegevensopslag vindt plaats via de opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

1. Sociale plug-in
We hebben ook een plug-in van het sociale mediaplatform Twitter geïntegreerd. Het platform en de plug-in worden aangeboden door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Als u bij Twitter bent ingelogd, wordt deze informatie daar ook aan uw gebruikersaccount toegewezen (u kunt dit voorkomen door uit te loggen bij Twitter voordat u toegang krijgt tot de inhoud).

Het privacybeleid van Twitter kan hier worden bekeken: https://twitter.com/de/privacy.

D. NIEUWSBRIEF
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarin wij de ontvanger informeren over onze aanbiedingen (nieuwsbriefabonnement). Om deze nieuwsbrief te ontvangen, moet u zich registreren op onze site. De gegevens die u invoert bij de registratie worden aan ons doorgegeven en alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Dit gaat over:

(1) Het door u opgegeven e-mailadres
(2) Het IP-adres van het computersysteem dat u gebruikt
(3) Datum en tijd van registratie

Om je de nieuwsbrief te kunnen sturen hebben we je e-mailadres nodig. De overige gegevens zijn nodig om misbruik van zowel ons e-mailadres als het opgegeven e-mailadres te voorkomen.

De vrijwillige informatie dient om u specifieker te informeren over ons aanbod. Deze gegevens zijn echter niet nodig voor het versturen van de nieuwsbrief.

Voor verzending gebruiken we het aanbod van Shopify Inc., 151 O'Connor Street, Ground floor Ottawa, ON K2P 2L8, Canada. De hierboven genoemde gegevens worden aan dit bedrijf doorgegeven als onderdeel van de orderverwerking in overeenstemming met artikel 28 lid 3 lid 1 DSGVO, d.w.z. deze gegevens worden niet door het bedrijf gebruikt om u rechtstreeks te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden partijen.

Beëindiging van het abonnement en daarmee de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen en verwijdering van de gegevensverwerking is te allen tijde mogelijk. In elke e-mail van onze nieuwsbrief staat een bijbehorende afmeldlink.

E. CONTACT MET ONS OPNEMEN
U kunt contact met ons opnemen via e-mail of elektronisch via een formulier op de website. In dat geval worden de gegevens die u ons toestuurt door ons opgeslagen.

Dit gaat over:

(1) Uw naam
(2) Datum van contact
(3) Uw e-mailadres
(4) Overige gegevens, indien van toepassing, als u deze verstrekt

Als u ons een e-mail stuurt of het formulier gebruikt en geïnteresseerd bent in onze aanbiedingen, is de wettelijke basis voor gegevensverwerking artikel 6 lid 1 letter b AVG.

Deze gegevens die aan ons worden doorgegeven, worden alleen gebruikt om het gesprek te voeren en worden niet doorgegeven aan derden.

Wij zullen deze gegevens verwijderen wanneer deze niet meer nodig zijn voor het betreffende doel. Dat wil zeggen, wanneer de e-mailuitwisseling met u is beëindigd en wij uw verzoek volledig hebben verwerkt.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. Gebruik hiervoor de bovenstaande contactmogelijkheden. In het geval van een herroeping worden al uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen om contact met u op te nemen, verwijderd.

F. BESTELLEN IN WEBSHOP
De volgende informatie heeft betrekking op de omgang met uw gegevens in verband met een bestelling in de webshop op onze website.

(1) Registratie/Gebruikersaccount
Als onderdeel van de bestelling kunt u bij ons een gebruikersaccount aanmaken. De gegevens die u hier verstrekt, worden alleen gebruikt voor het gebruik van het aanbod. De gegevens die tijdens de registratie worden opgeslagen, worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er tegelijkertijd met de registratie een bestelling in de winkel wordt geplaatst.

Bij de registratie worden de volgende gegevens opgeslagen:

(1) Uw IP-adres
(2) Datum en tijd van registratie
(3) Uw naam
(4) Uw adres
(5) Uw e-mailadres

Door u te registreren op onze website kunt u toekomstige bestellingen plaatsen zonder dat u uw gegevens opnieuw hoeft in te voeren.

Voordat u de registratie verzendt, wordt uw toestemming verkregen en wordt u verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming (artikel 6, lid 1, onder a) AVG).

Het gebruikersaccount kan op elk moment worden verwijderd. Dit omvat echter geen gegevens uit een contractuele relatie.

(2) Bestellen
Als u een bestelling plaatst op onze website, gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om de bestelling te verwerken en onze contractuele verplichtingen na te komen. Dit geldt voor de volgende gegevens:

(1) Uw IP-adres
(2) Datum en tijd van registratie
(3) Uw naam
(4) Uw adres
(5) Uw e-mailadres

De rechtsgrond voor de opslag van deze gegevens volgt uit artikel 6 (1) (b) AVG.

(3) Betalingsproces
U kunt ook profiteren van betaalde aanbiedingen op de website. Wij maken gebruik van betalingsdienstaanbieders om het betalingsproces uit te voeren.

Naast de betalingsgegevens (uw bankgegevens voor automatische incasso of uw creditcardgegevens) worden ook de volgende gegevens verwerkt door de betalingsprovider die u gebruikt:

(1) Uw naam
(2) Uw adres
(3) Uw e-mailadres
(4) Uw IP-adres

De opgegeven betalingsgegevens en de overige gegevens worden door ons of door de betalingsprovider niet doorgegeven aan derden die niet zijn betrokken bij de uitvoering van het contract en de verwerking van de betaling (uitzondering: kredietinformatiebureaus, zie hieronder).

De rechtsgrond voor de opslag en verwerking van deze gegevens volgt uit artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. Gebruik hiervoor de bovenstaande contactmogelijkheden. In het geval van een herroeping worden al uw persoonsgegevens verwijderd, tenzij een wettelijke bewaartermijn anders is.

Het volgende kan worden gebruikt als betalingsprovider:

PayPal: Dit is een service van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Houd er rekening mee dat PayPal Europe samenwerkt met kredietinformatiebureaus. Het is daarom mogelijk dat uw gegevens worden doorgegeven aan de bedrijven die door PayPal Europe in hun gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd. U kunt het privacybeleid van PayPal hier bekijken: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

Directe overboeking: Dit is een dienst van SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München. Houd er rekening mee dat Sofort GmbH samenwerkt met kredietbureaus. U kunt het privacybeleid van Klarna hier bekijken: https://www.sofort.de/datenschutz.html.

(4) Verzenddienstverlener
De bestelde goederen worden verzonden via de in de webshop aangegeven verzenddienst.

De rechtsgrond voor de opslag en verwerking van deze gegevens volgt uit artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

G. ABO-SERVICE
Als u bovendien "Abonnement product", slaan wij uw gegevens vanaf het sluiten van het contract op om binnen een bepaalde termijn per e-mail contact met u op te nemen.

U kunt ons te allen tijde op de hoogte stellen als u zich vroegtijdig wilt afmelden.

De rechtsgrond voor de opslag en verwerking van deze gegevens volgt uit artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

H. VERWERKING IN DERDE LANDEN IN HET ALGEMEEN
Tenzij hierboven anders vermeld, worden uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van de wettelijke vereisten van artikel 44 AVG verwerkt in landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER). In het onderhavige geval is dit uitsluitend het geval hetzij op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie (artikel 45 AVG) en/of op basis van passende waarborgen (artikel 46 AVG).

I. ALGEMENE OPSLAGPERIODE
Over het algemeen worden persoonlijke gegevens alleen bewaard zolang als nodig is om het doel van de gegevensverzameling te bereiken of om te voldoen aan de respectieve wettelijke bewaartermijnen. Nadat het doel niet meer van toepassing is of de deadline is verstreken, worden de gegevens verwijderd.

J. ONDERWERPRECHTEN
Als wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u de volgende rechten jegens ons:

(1) Artikel 15 AVG - U kunt informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens, als deze niet bij ons zijn verzameld, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens.

(2) Artikel 16 AVG - u kunt onmiddellijk verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen.

(3) Art. 17 AVG - u kunt verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims is vereist.

(4) Art. 18 AVG - u kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aanvragen,
  • indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist,
  • als de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te verwijderen en wij hebben de gegevens niet langer nodig, maar u heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen
  • of als u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG.

(5) Art 20 AVG - U kunt uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat ontvangen of verzoeken om overdracht aan een andere verantwoordelijke.

(6) Artikel 7, lid 3 AVG - u kunt uw toestemming aan ons te allen tijde intrekken. Hierdoor mogen wij de gegevensverwerking op basis van deze toestemming niet meer voortzetten voor de toekomst.

(7) Artikel 77 AVG - U kunt een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werk- of onze vestigingsplaats.

    K. RECHT VAN BEZWAAR
    Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 zin 1 lid f AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, mits er redenen zijn hiervoor, die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat wij zullen uitvoeren zonder een specifieke situatie te specificeren.

    Indien u gebruik wilt maken van uw recht op herroeping of bezwaar, volstaat een e-mail naar bovenstaand e-mailadres.